معرفی مدیریت

وظایف مدیریت آموزشی 


 
1- نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص

2- بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب

3- تهیه و تدوین شیوه نامه ها و طرح های آموزشی و ارائه آن ها به شورای آموزشی 

4- بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی

5- نظارت بر روند فعالیت های طراحی و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی 

6- تشکیل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه و شیوه نامه های آموزشی

7- کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان

مصطفی طهری

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۳۸

آخرین بروزرسانی: ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مصطفی طهری