ثبت‌نام ترم تابستان ۱۴۰۲ دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

تذکر مهم: ارائه صحیح کلیه اطلاعات فرم ثبت‌نام مهمانی خصوصا مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به دانشگاه مبدا شامل نام، آدرس، کد پستی جهت ارسال نمرات و دروس معرفی شده برای اخذ در ترم تابستان جهت صدور کارنامه نیمسال، ضروری بوده و عواقب ناشی از درج اشتباه اطلاعات بر عهده خود شخص خواهد بود.

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام‌خانوادگی*
  2
 • تاریخ تولد*
  3
 • نام پدر*
  4
 • محل تولد*استان خود را انتخاب کنید
  5
 • شهر محل تولد*
  6
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  7
 • شماره شناسنامه*ده رقم را کامل وارد کنید
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • آدرس و مشخصات دانشگاه مبدا*
  10
 • معرفی‌نامه دانشگاه مبدا برای دروس ترم تابستان* آپلود
   11
  • تلفن همراه*
   12