• پروژه کارشناسی

  روند گذراندن درس "پروژه کارشناسی" شامل دو بخش می باشد.

  1. تایید عنوان پروژه کارشناسی

  حتما قبل از انتخاب واحد "درس پروژه" استاد خود را انتخاب کرده و با ایشان در مورد قبول مسوولیت پذیرش ابن درس صحبت نمایید.

  • توجه داشته باشید که اگر بدون هماهنگی با استاد راهنمای درس پروژه، اقدام به انتخاب واحد نمایید و استاد مربوطه شما را نپذیرید، امکان تغییر نام استاد پروژه به هیچ وجه وجود ندارد و درس باید گذرانده نشده ثبت شود و مجدد با استاد دیگر اخذ نمایید که موجب صرف زمان و هزینه خواهد بود.
  پس از تایید استاد مربوطه در رابطه با اخذ پروژه، انتخاب واحد درس پروژه کارشناسی را از طریق پرتال دانشجویی در بازه های مشخص شده از طریق آموزش انجام دهید.
  پس از اخذ درس پروژه کارشناسی و تایید عنوان آن با هماهنگی استاد مربوطه، باید عنوان پروژه را به تایید کتابخانه دانشگاه برسانید.
  نکات:

  1. باید نام استاد راهنما شما نوشته شود.
  2. عنوان پروژه کارشناسی خود را که با استاد راهنما هماهنگ کرده اید، تایپ نمایید.
   
  تایید نهایی دریافت شده از کتابخانه را به استاد راهنمای مربوطه نشان دهید و پروژه شما اکنون امکان شروع را خواهد داشت.
  نکته: درصورت عدم تایید عنوان پایان نامه، استاد راهنما را در جریان قرار دهید تا نسبت به طرح عنوان جدید برای پروژه کارشناسی اقدام شود و مراحل قبل را برای تایید عنوان طی نمایید.
   
   

  1. ثبت نمره پروژه کارشناسی
  پس از تکمیل پروژه خود و پس از تایید استاد راهنما درس پروژه کارشناسی، باید نسبت به ثبت پروژه در کتابخانه اقدام نمایید.
  نکات:

  1. عنوان پروژه کارشناسی، نام استاد راهنما و نیمسال و سال تحصیلی اخذ واحد پروژه کارشناسی را مشخص نمایید.
  2. فایل پایان نامه خود را بارگذاری نمایید.
  3. باید فرمت و ساختار نوشتاری پایان نامه، مطابق با دستورالعمل تنظیم پایان نامه های دانشگاه باشد. (دستورالعمل نوشتاری پایان نامه ها به پیوست قایل دستیابی است).
  4. کتابخانه باید ساختار پایان نامه شما را تایید نماید.
  5. تایید اساتید داور یا مدیر گروه مربوطه (در برخی رشته ها)
  6. بازگشایی نمره توسط کارشناس آموزش و ثبت نمره توسط استاد مربوطه
  شکل 1- روند پروژه کارشناسی از اخذ واحد تا ثبت نمره

  • درخواست اخذ/ثبت نمره پروژه کارشناسی
  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.

  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  د) درخواست خود را انتخاب نمایید و بر روی تایید و ادامه کلیک نمایید

  بازه زمانی تایید عنوان: ابتدای هر نیمسال تحصیلی، پس از انتخاب واحد به مدت 15 روز

  بازه زمانی ثبت نمره: بدون محدودیت

   


  تایید عنوان: در صفحه جدید، عنوان پروژه و نام استاد در س پروژه را یاداشت نمایید. نامه تاییدیه عنوان پروژه توسط استاد درس پروژه باید بارگذاری شود.  بمنظور ثبت نمره: نیمسال و سال تحصیلی اخذ واحد را انتخاب کرده، عنوان پروژه و نام استاد راهنما را یاداشت نمایید و فایل پایان نامه را بارگذاری نمایید.


   


  موفق باشید             
                   

  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵