اخبار تحصیلات تکمیلی > بازگشت

 تا      

اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 13:48
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 15:30
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 13:44
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 13:45
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 13:44
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 9:0
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 15:10
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       سه شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 14:27
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       چهار شنبه 14 آبان 1399 ساعت 15:56
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       چهار شنبه 14 آبان 1399 ساعت 15:54

ترم تابستانی

موارد تصویب شده در جلسه شواری آموزشی مورخ 1399/04/22اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 11:18
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 7:16
اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 14:15

انتخاب واحد نیم سال دوم 97-96

انتخاب واحد نیم سال دوم 97-96اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 11:24

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶اخبار دانشگاه      مدیر آموزشی       سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت 11:2
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵