• زمان بندی حضور

      ارائه حضوری مدارک:    روز یکشنبه مورخ 27 شهریور لغایت چهارشنبه مورخ 30 شهریور از ساعت 8 الی 14 - اداره آموزش دانشگاه

    آدرس: خراسان شمالی، اسفراین، بلوار آزادگان، (ابتدای جاده اسفراین به سبزوار) - نبش میدان مادر

     
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵