• انصراف، بازگشت به تحصیل
  انصراف دائم از تحصیل
  • دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک­بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می­شود.
  نکات:
  • دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل موظف است نسبت به تسویه حساب هزینه­های آموزش رایگان تا زمانی که مشغول به تحصیل بوده است اقدام نماید. سپس با رعایت مفاد ماده 22 حکم انصراف قطعی ایشان صادر خواهد شد.
  • در صورتیکه دانشجو روزانه نخواهد هزینه های آموزش رایگان را پرداخت کند، مدرک تحصیلی مقاطع پایین تر وی، نزد دانشگاه باقی می ماند تا تعهد آموزش رایگان (بهمراه نظام وظیفه برای آقایان) را انجام دهد.
  • دانشجو باید درخواست جاری در کمیسیون موارد خاص دانشگاه نداشته باشد.
  • دانشجویان دارای شرایط اخراج (بیش از 3 ترم مشروط – سنوات بیش از حد)، باید نسبت به تعیین وضعیت خود در کمیسیون اقدام نمایند، در غیر اینصورت بجای حکم انصراف، اخراج برای آنها صادر می شود.
  • دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه باید وضعیت کمیسیون موارد خاص (در صورت داشتن شرایط کمیسیون موارد خاص) را مشخص کنند، در غیر اینصورت حکم اخراج برای آنها صادر خواهد شد و مجوز ادامه تحصیل تا پس از اتمام دوره نظام وظیفه را نخواهند داشت.
  • پس از تایید انصراف از تحصیل، باید درخواست تسویه حساب را نمایید.

  شکل 1 - روند انصراف دائم از تحصیل

  • نحوه درخواست انصراف دائم از تحصیل
   
  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید
  .  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: بدون محدودیت


  بازگشت به تحصیل
  دانشجوی متقاضی ادامه تحصیل مکلف است دراسرع وقت نسبت به تحویل مدارک و مستندات خود جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه اقدام نماید.
  نکات مهم:
  1. دانشجو تنها می تواند قبل از گذشت یکسال از انصراف خود نسبت به بازگشت به تحصیل اقدام نماید.
  2. در صورت گذشت زمان طولانی و عدم مراجعه دانشجو، بازگشت منوط به درخواست از طریق کمیسیون موارد خاص می باشد.
  3. بازگشت دانشجویان پسر، در صورت عدم مشکل نظام وظیفه می باشد.
  4. موافقت با بازگشت دانشجو، منوط به امکان تحصیل نامبرده در سنوات مجاز تحصیل باقیمانده است.
  5. دانشجویان پسر که معافیت تحصیلی آنها لغو شده است، باید پس از بازگشت به تحصیل، نامه درخواست معافیت تحصیلی خود را از دانشگاه گرفته و به نظام وظیفه تحویل دهند. همچنین باید جواب نظام وظیفه مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش معافیت تحصیلی را به آموزش ارجاع نمایند. در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد برای آنها وجود ندارد.

  شکل 2 - روند بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی

  • نحوه درخواست بازگشت به تحصیل
   مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست انصراف دائم از تحصیل انجام دهید.

  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: ابتدای هر نیمسال تحصیلی به مدت 20 روز  مدرک معادل کاردانی
  1. در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می­تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر اینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

  شکل 3 - روند درخواست مدرک کاردانی معادل

  • نحوه درخواست مدرک معادل کاردانی
   
  مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست انصراف دائم از تحصیل انجام دهید.


  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: پس از انصراف از تحصیل/اخراج
  موفق باشید                  
   
      مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی    

   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵