• انصراف، اخراج، فارغ التحصیلی
  بمنظور اطلاع از قوانین به بخش آیین نامه های آموزشی مراجعه نمایید. برخی از قوانین اصلی در ادامه اشاره شده است.
   
  انصراف
  1) دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. بدین منظور باید از طریق پرتال دانشجویی، قسمت درخواست های آموزشی، درخواست خود را ارائه نماید.
  2) دانشجو می تواند حداکثر تا یکسال از تاریخ ارائه درخواست و صدور حکم انصراف از تحصیل، نسبت به بازگشت به تحصیل اقدام نماید.
  3) دانشجویان پس از این مهلت برای درخواست بازگشت به تحصیل باید از طریق کمیسیون موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند. برای دانشجویان پسر به شرط عدم مشکل در وضعیت نظام وظیفه می باشد.
   
  اخراج
  1)  چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو درآن نیمسال مشروط تلقی می شود.
  2) چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.
  3) ادامه تحصیل دانشجو مشروط در سنوات مجاز، منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه (کمیسیون موارد خاص) است.
   
  دانش آموختگی
  1) ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.
  2) دانشجویان باید به تعداد واحد های مصوب وزارت علوم برای دانش آموختگی توجه نمایند.

   

  3)  تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵