• معرفی کارکنان واحد آموزش
     
    بمنظور پیگیری روند و مشکلات آموزشی از طریق شماره های زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایید.

    ساعات پاسخگویی: 11 الی 14

    شماره دانشگاه: 3- 05837266532

     
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵