• ترم تابستان

   اخذ واحد ترم تابستان در دانشگاه
  برای اخذ ترم تابستان در داخل دانشگاه، تنها نیاز به انتخاب واحد با رعایت پیش نیاز و همنیاز از طریق پرتال دانشجویی است.


  • بمنظور اطلاع از روند انتخاب واحد، به بخش فرایندهای آموزش-انتخاب واحد- مراجعه نمایید.
   


  اخذ واحد ترم تابستان در دانشگاه


  درخواست اخذ واحد برای ترم تابستان در دانشگاه دیگر، از طریق پرتال دانشجویی صورت می پذیرد که ثبت نام درس، کد درس  و نام دانشگاه مقصد الزامی است.
  نکات:

  1. کد درس مورد تقاضا، منظور در دانشگاه اسفراین می باشد و نه دانشگاه مقصد برای ترم تابستان
  2. دروس پیشنیاز برای اخذ درس مورد نظر در ترم تابستان باید گذرانده شده باشد.
  3. دانشگاه مقصد برای ترم تابستان باید مورد تایید گروه آموزشی باشد.
  4. دروس مورد نظر در دانشگاه مقصد باید بصورت حضوری برگزار گردند.
  5. بدون دریافت معرفی نامه با قید نام درس های مورد نظر (پس از تایید از طریق پرتال دانشجویی قابل پرینت می باشد)، از دانشگاه به دانشگاه مقصد برای ترم تابستان، گذراندن دوره تابستان امکانپذیر نمی باشد و ثبت نام دانشجو در دانشگاه مقصد، بدون کسب مجوز از دانشگاه، قانونی نبوده و الزامی برای ثبت نمره در دانشگاه ایجاد نمی کند.
  6. دانشجو پس از گذراندن دروس ترم تابستان در دانشگاه مقصد، باید نمرات خود را برای ثبت در سیستم آموزشی به دانشگاه ارائه نماید که ارائه نمرات بصورت پستی یا از طریق سیستمی از طرف دانشگاه مقصد که ترم تابستان را گذرانده است، باید انجام شود.
  عدم ثبت نمرات ترم تابستان در زمان مناسب، ممکن است سبب مشکلات در انتخاب واحد به دلیل پیش نیازی و هم نیازی شود که عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد و دانشگاه الزامی بر انتخاب واحد دروسی که پیش نیاز آنها دروسی که در ترم تابستان اخذ شده است، ندارد؛ مگر ریز نمرات ترم تابستان به دانشگاه ارسال گردد.  شکل 5 - روند مهمانی ترم تابستان

  • نحوه درخواست مهمانی ترم تابستان
  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.


  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

     د) درخواست خود را انتخاب نمایید و در پایین صفحه تایید و ادامه را کلیک نمایید.

  بازه زمانی: پایان نیمسال دوم تحصیلی به مدت 20 روز

   
  در صفحه جدید، نام شهر، نام دانشگاه و کد دروس مورد تقاضا را یاداشت نمایید.

   
  موفق باشید                  
   
      مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی      

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵