• پورتال دانشجویی

  مشاهده برنامه کلاسی

  دانشجویان پس از ثبت نام کامل و پس از 3 روز کاری می توانند برنامه کلاسی خود را در پرتال دانشجویی مشاهده نمایند.
  بدین منظور وارد پرتالی دانشجویی (http://puya.esfu.ir/) خود شده و از قسمت آموزشی، برنامه کلاسی می توانند دروس ثبت شده به همراه ساعت  و مکان برگزاری کلاس را مشاهده نمایند.  نکته 1: هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته کلاس و 1 هفته امتحان است که از شماره 1 تا 16 شماره گذاری می شود. لذا دروس شامل هفته های زوج و فرد هستند.
  نکته 2: برخی دروس با علامت ستاره و به رنگ متفاوت ممکن است در برنامه شما وجود داشته باشد. این دروس بصورت یک هفته در میان برگزار می شود. زمان برگزاری هفته آن (زوج یا فرد) کنار هر درس نوشته شده است. بطور مثال در این شکل درس اقتصاد و طرح مهندسی درروز دوشنبه ساعت 16 الی 18 در کلاس 203 برگزار می شود و این هفته یک هفته در میان است و در هفته های زوج برگزار می گردد. یا دو درس دیگر مقدمات مهندسی نفت در روز چهارشنبه و آمار و طراحی آزمایش در روز سه شنبه بصورت هفته در میان و در هفته های زوج برگزار می گردد.
  نکته 3:  نوع هفته (زوج یا فرد) را از بالای پرتال خود و در سمت چپ می توانید مشاهده نمایید.   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵