• آموزش زندگی دانشجویی
  قابل توجه دانشجویان نوورود مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
  بدین وسیله آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت شما دانشجویان و فرهیختگان عزیز تبریک عرض می نماییم؛ از این که مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را جهت ادامه تحصیلات خود انتخاب نموده اید، بسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوش آمد می گوییم.
  مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه بعنوان یکی از بهترین مراکز دانشگاه های شرق کشور که در چند سال گذشته حائز رتبه اول شده است، برای دانشجویان عزیز، کارگاه های متنوع و همچنین مشاوره های تحصیلی، روانشناختی و سلامت را در نظر گرفته است.
  در ابتدا درخواست می شود تا حتما فرم های سلامت روان و جسم را که از الزامات وزارت علوم برای دانشجویان می باشد را پر نمایید.
  کارنامه سلامت روان
  https://portal.saorg.ir/mentalhealth
  کارنامه سلامت جسم
  https://portal.saorg.ir/physicalhealth
   یکی از رسالت های مهم مراکز مشاوره، اجرای برنامه ها و اقداماتی جهت پیشگیری از وقوع آسیب های روانشناختی و اجتماعی در سطح جمعیت دانشجویی است. همچنین توانمندسازی روانی-اجتماعی دانشجویان جهت مقابله موثر با مشکلات و به کارگیری راهبردهای مقابله ای سازگارانه در زمینه ارتقا سلامت روان حائز اهمیت است. بر این اساس درس مهارت های زندگی دانشجویی با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی اسفراین به ارزش 2 واحد درسی در نیمسال اول هر سال تحصیلی برای نو دانشجویان ارائه می شود. شکل ارائه درس به صورت کارگاهی است تا دانشجویان به صورت کاربردی با مهارت های زندگی آشنا شوند.
  سرفصل های این درس عبارتند از:
  1. هدایت تحصیلی
  2. مهارت های اجتماعی
  3. مهارت های روانی
  4. ازدواج
  5. کارآفرینی و ارتباط با صنعت
  بخش های دیگری نیز با توجه به نیاز روز دانشجویان و نتایج مشاوره های تحصیلی آنها برنامه ریزی خواهد شد.
   برای آگاهی کامل از برنامه های مرکز مشاوره، مشاوران مرکز و دیگر اطلاعات مفید در این زمینه به زیرپرتال این مرکز به آدرس زیر مراجعه نمایید.
  http://hcs.esfarayen.ac.ir/
   
   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵