• حذف ترم و مرخصی

  درخواست مرخصی تحصیلی

  دانشجو می­تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 
  1. دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی مکلف است در اسرع وقت (زمان اعلام شده در تقویم آموزشی برای اخذ مرخصی) نسبت به ارائه درخواست خود از طریق پرتال دانشجویی به واحد آموزش اقدام نماید.
  2. درخواست مرخصی تحصیلی در شورای آموزش مطرح و در صورت تایید شورا، دانشجویان می توانند از مرخصی خود استفاده نمایند.
  3. نیمسال و سال تحصیلی مورد تقاضا برای مرخصی را مشخص نمایید.
  4. علت خود برای دریافت مرخصی را بنویسید.
  5. نوع درخواست (با احتساب / بدون احتساب در سنوات) را مشخص نمایید. (برای آگاهی از نوع مرخصی تحصیلی، به قسمت قوانین و مقرارت در پرتال آموزش در وبسایت دانشگاه مراجعه نمایید)
   
  • بمنظور اطلاع از روند ارائه درخواست، به بخش درخواست های آموزشی مراجعه نمایید.

  درخواست حذف ترم
  در صورت بروز مشکل در روند تحصیلی در یک ترم و بعد از انتخاب واحد، بمنظور درخواست برای حذف ترم می توانید اقدام نمایید.
  نکات:
  1. دانشجوی متقاضی حذف ترم مکلف است در بازه زمانی اعلام شده در تقویم آموزشی برای نسبت به ارائه درخواست خود از طریق پرتال دانشجویی به واحد آموزش اقدام نماید.
  2. درخواست حذف ترم در شورای آموزش مطرح و در صورت تایید شورا، دانشجویان می توانند نسبت به حذف ترم خود اقدام نماید.
  3. نیمسال و سال تحصیلی مورد تقاضا برای حذف ترم را بنویسید.
  4. علت خود برای حذف ترم را بنویسید.
  5. نوع درخواست (با احتساب / بدون احتساب در سنوات) را مشخص نمایید. (برای آگاهی از نوع حذف، به قسمت قوانین و مقرارت در پرتال آموزش در وبسایت دانشگاه مراجعه نمایید)
  6. تعداد واحد گذرانده شده خود و معدل کل را نیز مشخص نمایید.
  7. حذف ترم تنها برای حالتی است که دانشجو در آن نیمسال انتخاب واحد کرده است و دارای واحد درسی می باشد.
   
  شکل 1 - روند درخواست مرخصی تحصیلی/حذف ترم


  • نحوه درخواست  مرخصی تحصیلی/حذف ترم

  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.   

  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  د) با توجه به شبانه یا روزانه بودن، درخواست خود را انتخاب نمایید و تایید و ادامه را کلیک نمایید.

  بازه زمانی مرخصی تحصیلی: ابتدای هر نیمسال تحصیلی، قبل از انتخاب واحد تا ابتدای حذف و اضافه

  بازه زمانی حذف ترم: بعد از حذف و اضافه تا قبل امتحانات پایان ترم
   
  د) در صفحه جدید، نیمسال و سال تحصیلی مورد تقاضا را یاداشت نمایید. در صورت درخواست بدون احتساب در سنوات مدارک خود را در مکان مربوطه بارگذاری نمایید.
  موفق باشید                  

  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی     

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵