• انتخاب واحد

  انتخاب واحد

  در ابتدای نیمسال تحصیلی باید دانشجویان نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. برای انتخاب واحد مناسب، ابتدا پیشنهاد می شود که فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید.   

      الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود

   

  ب) در انتخاب واحد، اطلاع از دروس قابل اخذ بسیار مهم است. برای اخذ یک درس باید به دو نکته مهم توجه داشت
  1. به نیمسال تحصیلی خود توجه کرده و بر اساس آن انتخاب واحد نمایید. بدین منظور باید به چارت درسی رشته مربوطه مراجعه نمایید
  تذکر: به دلیل تغییرات در دروس مصوب وزارت علوم و بروز رسانی بر اساس نیازهای جامعه، حتما چارت های بروز شده را از سایت دانشگاه و دانشکده مربوطه دانلود نمایید.
   
  • دانشکده مکانیک، عمران و علوم مهندسی
  • دانشکده برق، کامپیوتر و صنایع
  • دانشکده مواد، شیمی و ایمنی
  http://esfarayen.ac.ir/%20Regulations%20and%20Regulations%20Materials.aspx   2. در اخذ دروس به پیشنیاز و همنیاز یک درس حتما توجه نمایید. منظور از پیشنیاز، درسی است که باید ابتدا گذرانده شود تا درس دوم قابل اخذ باشد.
   بطور مثال ریاضی 1 پیشنیاز ریاضی 2 است و تا ریاضی 1 گذرانده نشود، ریاضی 2 نباید اخذ گردد. درس همنیاز، درسی است که باید حتما اخذ شد باشد تا درس دوم قابل اخذ باشد مانند ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل در رشته مهندسی شیمی.


  ج) در قسمت (2) - دروس ارائه شده - می توانید دروسی را که در نیمسال ارائه شده است، را مشاهده نمایید.

  د) در قسمت (3) – گروه های درسی مجاز- می توانید دروسی را که مجاز به اخذ آنها بر اساس سال ورود به دانشگاه هستید، را مشاهده نمایید.

  هـ) در قسمت (4) – انتخاب واحد- می توانید دروسی را که تمایل به اخذ آن را دارید، در بازه مشخص شده از طرف آموزش دانشگاه، اخذ نمایید.

  **** نکته بسیار مهم***

  قبل از انجام انتخاب واحد، حتما با استاد راهنمای ورودی خود مشورت نمایید. اسامی اساتید راهنما به تفکیک وروردی از سایت هر دانشکده قابل مشاهده است.
  • دانشکده مکانیک، عمران و علوم مهندسی
  • دانشکده برق، کامپیوتر و صنایع
  • دانشکده مواد، شیمی و ایمنی


   
  پس از انتخاب واحد، برنامه کلاسی خود را می توانید از قسمت – برنامه کلاسی- مشاهده نمایید.

   


  حذف و اضافه
  فرایند حذف و اضافه کاملا مشابه فرایند انتخاب واحد می باشد. در بازه مشخص شده توسط دانشگاه نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید.
   
  تنها در حذف و اضافه، محدودیت برای حذف تنها دو درس و افزودن تنها دو درس وجود دارد.
   
  تغییر گروه درسی جز محدودیت های حذف و اضافه نمی باشد، تنها با درج کد همان درس و گروه درسی جدید، کلاس شما جابجا می شود.
   
  در نهایت، برنامه کلاسی خود را بررسی نمایید.

   

  انتخاب واحد ویژه
  این درخواست مخصوص دانشجویانی است که 3 و یا 4 ترم مشروط شده اند و یا درخواست افزایش سنوات تحصیلی داده اند و مجوز کمیسیون موارد خاص را دارند و نتوانسته اند انتخاب واحد کنند (برای دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی اخذ مجوز از نظام وظیفه پس از اخذ مجور ادامه تحصیل از دانشگاه ضروری است).
  تذکر: ممکن است تا کسب مجوز کمیسیون زمان زیادی صرف شود. به دلیل محدود بودن بازه انتخاب واحد ویژه و اینکه دارای هزینه نمی باشد، پیشنهاد می شود که درخواست خود را ارائه دهید تا در صورت کسب مجوز کمیسیون، انتخاب واحد شما ثبت شود.
  تذکر: پیشنهاد می شود که در کلاس های درس مورد نظر که در انتخاب واحد ویژه پیشنهاد کرده اید، شرکت نمایید تا دچار مشکل نشوید و با استاد درس مربوطه در مورد پرونده خود صحبت نمایید تا در صورت کسب مجوز برای ادامه تحصیل، از کلاس های درس عقب نمانید.
  نکات:
  1. دانشجو باید تداخل درسی را خود بررسی نمایید.
  2. دانشجو باید وجود ظرفیت برای کلاس مذکور را برای اخذ درس بررسی نماید.
  3. دانشجو باید عدم تداخل زمان امتحانی را خود بررسی نماید.

  تذکر مهم: عدم رعایت هر یک از نکات بالا، سبب می شود تا درس مورد نظر اخذ نگردد.

  توضیح: ثبت دروس به معنای اخذ درس نمی باشد. اخذ درس منوط به موافقت مدیر گروه می باشد که با توجه به سابقه دانشجو و برآورد میزان توانایی او در گذراندن دروس، تصمیم گیری می شود. ممکن است به تشخیص مدیر گروه، تعداد واحد مجاز دانشجو کمتر از حد نصاب های معین باشد.  انتخاب واحد پس از مهلت مقرر
  این درخواست مخصوص دانشجویانی است که در بازه مقرر بدون دلیل موجه (طرح پرونده در کمیسیون مواد خاص) انتخاب واحد نکرده اند. این درخواست مشمول هزینه می باشد.
  برای انتخاب واحد ویژه پس از مهلت مقرر، تنها یک هفته بعد از حذف و اضافه مهلت می باشد و پس از آن مهلت، اجازه انتخاب واحد برای دانشجو وجود نخواهد داشت.
  تذکر مهم: نکات ذکر شده در انتخاب واحد ویژه را باید رعایت نمایید.

   
  شکل 1- روند انتخاب واحد


  نحوه درخواست

  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.
   
   

  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
   بازه انتخاب واحد ویژه: از قبل از انتخاب واحد تا 7 روز پس از حذف و اضافه
  بازه انتخاب واحد پس از مهلت مقرر: پس از انتخاب واحد تا 7 روز پس از حذف و اضافه


  در صفحه جدید، کد درس و گروه مورد نظر را یاداشت نمایید

   
   
  حذف اضطراری (تک درس)

  اگر به دلیلی یک دانشجو نتواند در امتحان پایان ترم یک درس شرکت کند و یا توانایی ادامه روند تحصیل در آن درس را نداشته باشد، به شرط موافقت استاد درس مربوطه (عدم غیبت بیش از حد)، می تواند در خواست حذف آن درس را نماید.
  نکات:

  1. باید نام دروس مورد نظر به همراه کد درس و گروه درسی را بیان نمایید.
  2. اگر در درسی بیش از 3/16 غیبت داشته باشید، امکان حذف درس وجود ندارد و نمره شما صفر خواهد بود. بدین منظور دریافت یک نامه تاییدیه از استاد مربوطه که مجوز حذف درس را داده است الزامی است.

       تذکر: دروس عملی و آزمایشگاهی امکان حذف ندارند.

   


  حذف اضطراری (تک درس) پس از مهلت مقرر (تا قبل از امتحانات)

  اگر فرصت حذف اضطراری را به هر دلیل از دست داده اید و تا قبل از شروع امتحانات برای یک درس با مشکلی مواجه شده اید، می توانید برای حذف آن درس اقدام نمایید. این درخواست شامل هزینه می باشد. حذف درس منوط به موافقت استاد مربوطه می باشد.
  تذکر مهم: نکات ذکر شده در حذف اضطراری (تک درس) را باید رعایت نمایید.  شکل 2- روند حذف اضطراری (تک درس)


  • نحوه درخواست
  مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست انتخاب واحد ویژه انجام دهید.

  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.

  بازه زمانی حذف اضطراری (تک درس): از بعد از حذف و اضافه تا دو هفته قبل از شروع امتحانات

  بازه زمانی حذف اضطراری (تک درس) پس از مهلت مقرر: دو هفته قبل از شروع امتحانات تا قبل شروع امتحانات


   

  در صفحه جدید، درس مورد نظر را انتخاب نمایید (به توضیح توجه نمایید)   نامه تاییدیه استاد درس باید بارگذاری شود.
  • درخواست حذف نمره صفر از کارنامه (حذف پزشکی)

  اگر به دلیل بیماری و یا دلیل موجه دیگر موفق به شرکت در امتحان پایان ترم و یا شرکت در جلسات کلاس نشده اید، با ارائه گواهی معتیر (پزشکی یا مدارک مربوط به درگذشت بستگان درجه یک) می توانید نسبت به حذف درس درخواست دهید.
  نکات:

  1. باید کد درس و گروه درسی را بیان نمایید.
  2. بیان تاریخ امتحان الزامی است.
  3. مستندات خود را باید بارگذاری نمایید.


  شکل 3- روند حذف نمره صفر از کارنامه

  • نحوه درخواست
  مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست انتخاب واحد ویژه انجام دهید.

  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: تنها 72 ساعت پس از تاریخ هر امتحان
  در صفحه جدید، کد و گروه درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در ضمن گواهی پزشکی خود را در مکان مورد نظر بارگذاری نمایید.


     • اعتراض به نمره درس
  اعتراض به نمرات پایانی یک درس، از طریق استاد درس مربوطه و از طریق طرح شکایت از طریق پرتال دانشجویی در مقابل درس مربوطه باید اقدام شود. تنها در صورت عدم پاسخگویی استاد مربوطه به اعتراض، می توانید از طریق واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه پیگیری شود.
  نکته: مستندات خود را باید بارگذاری نمایید  شکل 4- روند اعتراض به نمره در صورت عدم پاسخگویی استاد مربوطه

   
  • نحوه درخواست
  مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست انتخاب واحد ویژه انجام دهید.

  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: چهار روز پس از ثبت اعتراض به مدت یک هفته
  در صفحه جدید، کد و گروه درس و نام استاد را یاداشت نمایید. دلایل و مستندات خود را بارگذرای نمایید.

   
   

  موفق باشید                  
      مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی      


   

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵