• کمیسیون موارد خاص
  شورای بررسی موارد خاص دانشگاه (کمیسیون بررسی موارد خاص) بالاترین مقام تصمیم گیرنده درمسائل آموزشی محسوب می گردد و مسئولیت رسیدگی به مشکلات آموزشی خاص دانشجویان ومتقاضیان محترم در تمام مقاطع تحصیلی را برعهده دارد.
  مهمترین وظایف این شورا شامل بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات، مرخصی تحصیلی و... می ‌باشد.
  نکته بسیار مهم: تمام دانشجویان پس از 5 سال (10 نیمسال) باید نسبت به افزایش سنوات تحصیلی خود درخواست دهند. دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی باید پس از طی مراحل درخواست خود از طریق کمیسیون موارد خاص، باید نسبت به دریافت مجوز ادامه تحصیل از طریق نظام وظیفه اقدام نمایند. در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی، ادامه تحصیل این دانشجویان امکانپذیر نمی باشد.

  نکته: دانشجویان پس از سه و چهار ترم مشروط شدن برای اخذ مجوز ادامه تحصیل باید به کمیسیون موارد خاص مراجعه نمایند. دانشجویان 4 ترم مشروطی بعد از اخذ مجوز دانشگاه، نیاز به مجوز استان نیز دارند.
  توجه مهم: تمام فرایند کمیسیون موارد خاص توسط امور دانشجویی انجام و پیگیری می شود. لذا از مراجعه به آموزش جدا خودداری نمایید.
   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵