• مهمانی، انتقال، تغییر رشته
  بمنظور اطلاع از قوانین مهمانی، انتقال و تغییر رشته به بخش آیین نامه های آموزشی مراجعه نمایید. برخی از قوانین اصلی در ادامه اشاره شده است.
  http://education.esfarayen.ac.ir/Educational%20regulations.aspx

   تغییر رشته

  1) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده وجود داشت باشد. از اینرو درخواست تغییر رشته تا پایان نیمسال سوم امکانپذیر می باشد و شرط اصلی تغییر رشته کسب نمره قبولی رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری می باشد.
  2) تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی از طریق بدون آزمون (سوابق تحصیلی) می باشد به رشته هایی که پذیرش آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته است، ممنوع می باشد.

   

   مهمانی

  1)  برای انتقال و مهمانی باید دانشجویان در بازه اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست در سامانه میهمانی و انتقال سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)  اقدام نمایند و درخواست های خارج سامانه قابل بررسی نخواهد بود.
   
  2) مطالعه قوانین و مقررات مربوط به مهمانی در سایت مذکور الزامی است و دانشجو پس از مطالعه و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام و ثبت درخواست مهمانی اقدام نماید.
  3) پیگیری روند مهمانی از سامانه سجاد امکانپذیر است و نیاز به مراجعه به بخش های مختلف آموزش دانشگاه نمی باشد.
  4) اخذ مهمانی بین دو نمیسال منوط به اخذ مجوز از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه می باشد.
  5) تمدید مهمانی منوط به ارائه ریزنمرات نیمسال های قبل، از دانشگاه مقصد و ثبت ان در پرتال دانشجو از طریق آموزش دانشگاه می باشد.

   

   انتقال

  بعد از ۴ ترم مهمانی و ارائه ریزنمرات تایید شده مهمانی و در صورتی که دانشجو تقاضای خود را نیز از طریق سامانه ارسال نموده باشد درخواست ایشان بررسی می گردد و در صورت دارا بودن شرایط با انتقالی موافقت می شود.
   

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵