• مجوز ادامه تحصیل
  دانشجویانی که سه ترم و بیشتر مشروط شده اند و یا سنوات تحصیلی (ترم 11 و بعد از آن) آنها به پایان رسیده است باید نسبت به درخواست به کمیسیون موارد خاص اقدام نمایند. دانشجو باید مراحل درخواست از سامانه سجاد و پرداخت هزینه های بررسی پرونده خود را انجام دهد. بمنظور کسب اطلاعات بیشتر به پرتال امور دانشجویی مراجعه نمایید.
  قوانبن کمیسیون موارد خاص:
  فرایند بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص:  
  دانشجویانی که درخواست دریافت مجوز ادامه تحصیل برای تعداد مشروطی (4 ترم) و سنوات تحصیلی (ترم 13 و پس از آن) را دارند باید پس از کسب مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه، مجوز کمیسیون موارد خاص استان را نیز دریافت نمایند.
  نکته بسیار مهم: تمام دانشجویان پس از 5 سال (10 نیمسال)، کارشناسی ناپیوسته پس از 3 سال (6 نیمسال) و کاردانی پس از 2.5 سال (5 نیمسال) باید نسبت به افزایش سنوات تحصیلی خود درخواست دهند. دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی باید پس از طی مراحل درخواست خود از طریق کمیسیون موارد خاص، باید نسبت به دریافت مجوز ادامه تحصیل از طریق نظام وظیفه اقدام نمایند. در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی، ادامه تحصیل این دانشجویان امکانپذیر نمی باشد.

  • نحوه درخواست مجوز ادامه تحصیل
  تمامی مراحل درخواست از طریق سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir/) انجام می شود.

  موفق باشید                  
      مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی    

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵