• نحوه درخواست
  • مراحل درخواست های آموزشی
  بمنظور انجام هر گونه درخواست آموزشی باید مراحل "الف" تا "ج"، برای تمام درخواست ها طی شود و در تمام درخواست ها یکسان می باشد.
  نکته مهم: توجه به توضیحات ارائه شده در هر یک از درخواست های آموزشی الزامی است. برای آگاهی از نکات مهم مربوط به هر یک از درخواست ها به بخش خدمات آموزشی زیر بخش فرایندهای آموزش- در پرتال آموزش دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

   
   
  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.

   
   
  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  • لیست درخواست های آموزشی
  بمنظور دریافت اطلاعات کامل از نحوه ارائه درخواست به بخش خدمات آموزشی -  "فرایندهای آموزش" (یا فایل پیوست) – و اطلاع از گردش کار هر درخواست و نحوه پیگیری به بخش خدمات آموزشی، درخواست های آموزشی - "چرخه درخواست" - مراجعه نمایید. لیست کامل درخواست های آموزشی در ادامه ارائه شده است.
   
  درخواست آموزشی بازه درخواست
  انتخاب واحد ویژه 7 روز قبل از انتخاب واحد تا 7 روز پس از حذف و اضافه
  انتخاب واحد پس از مهلت مقرر از پایان انتخاب واحد تا 7 روز پس از حذف و اضافه
  حذف اضطراری (تک درس) پس از حذف و اضافه تا دو هفته قبل از شروع امتحانات
  حذف اضطراری (تک درس) پس از مهلت مقرر (تا قبل از امتحانات) دو هفته قبل از شروع امتحانات تا شروع امتحانات
  حذف نمره صفر از کارنامه (حذف پزشکی) تنها 72 ساعت پس از تاریخ هر امتحان
  اعتراض به نمره درس چهار روز پس از ثبت اعتراض به مدت یک هفته
  معرفی به استاد از پایان هر نیمسال تحصیلی به مدت 45 روز
  تایید عنوان پروژه کارشناسی پس از انتخاب واحد درس پروژه به مدت 20 روز
  ثبت نمره پروژه کارشناسی بدون محدودیت
  مهمانی ترم تابستان شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی به مدت 15 روز
  مرخصی تحصیلی انتهای هر نیمسال تحصیلی تا ابتدای حذف و اضافه نیمسال بعد
  حذف ترم بعد از حذف و اضافه تا دو هفته قبل امتحانات پایان نیمسال
  درخواست تغییر رشته پایان نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعد
  تطبیق واحد پایان نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعد
  انصراف دائم از تحصیل بدون محدودیت
  بازگشت به تحصیل (منجر به اخراج، عدم مراجعه و انصراف دائم) انتهای هر نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعد
  درخواست دریافت مدرک معادل کاردانی پس از انصراف از تحصیل/اخراج
  تسویه حساب (فارغ التحصیلی/انصراف/انتقال/اخراج) بدون محدودیت
  گواهی فراغت از تحصیل-گواهی موقت فراغت از تحصیل – صدور دانشنامه بدون محدودیت

   

  • نکته بسیار مهم: پس از انجام درخواست، از روند بررسی مراحل درخواست خود را با انتخاب گردش کار مطلع شوید.
   

  نکته: در صورتیکه درخواست مورد نظر دارای هزینه می باشد، باید از بخش مالی نسبت به شارژ حساب خود اقدام نمایید. به منظور اطلاع از میزان هزینه های هر یک از درخواست های آموزشی و نحوه شارژ مالی حساب خود به بخش درخواست های آموزشی – هزینه درخواست ها (http://education.esfarayen.ac.ir/Cost%20Of%20Requests.aspx)- مراجعه نمایید.
   

   
  موفق باشید                  
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵