• امتحانات
  شرکت در امتحان های پایان ترم ضروری است و شرکت در آن دارای قوانینی است که در ادامه اطلاع رسانی می گردد:
   1- امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
  2- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است.
  3- حضور در جلسه امتحان، 15 دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی است. درب های جلسه امتحان، 10 دقیقه قبلاز شروع امتحان بسته می شوند.
  4- با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد. تمام موارد زیر نوعی تقلب بشمار می روند:

  • داشتن کارت ورود به جلسه جعلی یا فرستادن شخصی به جای خود به جلسه امتحان
  • بهمراه داشتن وسایل غیرمجاز مانند جزوه، کتاب، یادداشت و ...
  • رد  و بدل شدن هر گونه مطلب، کاغذ، کلمه و ... بین دانشجویان
  • همراه داشتن موبایل
  • نوشتن هرگونه مطلب بر روی میز، دست، و ....
  • نگاه کردن برگه دانشجوی دیگر یا نشان دادن برگه امتحان خود به دیگران
  در تمامی مصادیق تقلب، نمره 25/0 برای دانشجو لحاظ می شود و دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع داده می شود.
   
  شرایط احراز غیبت موجه کلاس و یا امتحان پایان ترم (حذف نمره صفر از کارنامه):
  الف) ارائه گواهي معتبر از پزشک مبنی بر بیماری و یا گواهی بستری در بیمارستان و ارائه تسویه حساب
  ب) فوت بستگان درجه 1 دانشجو ( پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند)
  تذکر: با داشتن هر یک از شرایط فوق الذکر، دانشجو موظف است حداکثر سه روز بعد از غیبت در کلاس یا امتحان پایان نیمسال نسبت به ارائه مدارک توجیهی غیبت خود، به آموزش اقدام نماید. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

  • نحوه درخواست
  در پرتال دانشجویی-قسمت آموزشی، درخواست های آموزشی، درخواست خود را انتخاب نمایید.
   
  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.
  بازه زمانی: تنها 72 ساعت پس از تاریخ هر امتحان

   
  در صفحه جدید، کد درس و تاریخ امتحان را یاداشت نمایید و مدارک خود را بارگذاری نمایید
   


  موفق باشید                  

  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی     
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵