• مدیر واحد آموزش


  وظايف مديریت آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   
   1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص
  2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب
  3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه
  4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي
  5- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه
  6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي
  7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان
  8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان
  9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي
  10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان
  11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان
  12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)
  13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني
  14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي
  15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه
  16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
  17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵