• نظام وظیفه
  بخشی از آیین نامه وظیفه عمومی:
  1. دانشگاه ها موظفند مشمولانی را که در مقاطع مختلف دانشگامی پذیرفته می شوند، با تکمیل برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان، بدون خط خوردگی، برای اخذ معافیت تحصیلی به دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی پلیس +۱۰ هدایت نمایند.
  2. مشمول موظف است مجوز ثبت نام را به دانشگاه تحویل و اقدام به ثبت نام نماید.

   به افراد ذیل معافیت تحصیلی دانشجویی تعلق نمی گیرد:
  الف- مشمولانی که وارد غیبت شده اند.
  ب- مشمولانی که قبلا در همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده اند. به عنوان مثال: فارغ التحصیل کارشناسی نمی تواند مجددا در مقطع کارشناسی تحصیل کند.
  پ- مشمولانی که از تاریخ فراغت مقطع متوسطه، بیش از یک سال تحصیلی سپری شده باشد.
  ج - دانشجویانی که پس از ورود به سن مشمولیت ترک تحصیل نموده یا از دانشگاه اخراج شده باشند. مگر اینکه با رعایت شرایط قانونی، اعاده به تحصیل شده باشند و یا وضعیت ترک تحصیل و اخراج آنان برابر مقررات اصلاح شده باشد.
   ج- دانشجویانی که بعد از اتمام سقف سنوات اولیه، در سنوات ارفاقی با مهلت معرفی از ادامه تحصیل انصراف داده باشند.
   
  ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویی
  ا- سنوات تحصیلی مشمولان در مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح زیر است:
   
  ردیف مقطع تحصیلی مدت معافیت تحصیلی
  1 کاردانی 2.5 سال
  2 کارشناسی ناپیوسته 3 سال
  3 کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال
  4 کارشناسی پیوسته 5 سال
  5 دکتری تخصصی 6 سال
   
   
  در پایان مدت سنوات چنانچه دانشجو واحد باقیمانده دارد، می بایست پس از دریافت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات و دریافت نامه به پلیس +۱۰ مراجعه نماید.
   
  مهلت تمدید سنوات تحصیلی و نظام وظیفه:
  • در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در سنوات ارفاقی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون، دانشگاه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه دانشجو را جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی  با تکمیل فرم درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی،  به دفتر پلیس +۱۰ هدایت نمایند. تاکید می گردد، امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی، حداکثر ۳ ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی، توسط کاربران دفاتر پلیس + ۱۰ امکان پذیر می باشد.
   
  ترک تحصیل و انصراف دانشجو
  • دانشگاه موظف است پیوستگی تحصیلی و سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان مشمول را در طول مدت تحصیل کنترل نموده و در صورتی که مشمول بیش از ۶ ماه بصورت غیر موجه با دانشگاه قطع ارتباط داشت، ترک تحصیل تلقی و مراتب را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ وقوع به معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل استقرار دانشگاه اعلام نماید.
   
   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵