• مهمانی، انتقال، تغییر رشته
  • مهمانی و انتقال
  برای انتقال و مهمانی باید دانشجویان در بازه اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست در سامانه میهمانی و انتقال سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)  اقدام نمایند و درخواست های خارج سامانه قابل بررسی نخواهد بود.

  تذکر: مهمانی به دانشگاه های آزاد، پیام نور، فرهنگیان، موسسات آموزش عالی غیردولتی و دانشکده های فنی و حرفه ای  ممنوع می باشد.
   
  • تغییر رشته
  دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت ضوابط، تغییر رشته دهد.
  نکات مهم:
  1. دانشجویان تا قبل از ترم سوم می توانند تغییر رشته نمایند.
  2. تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی از طریق بدون آزمون (سوابق تحصیلی) می باشد به رشته هایی که پذیرش آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته است، ممنوع می باشد.
  3. در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی خود را ندارد.
  4. باید نام رشته مورد نظر برای تغییر رشته خود را بیان نمایید و از دفترچه سازمان سنجش (سالی که پذیرفته شده اید)، کد رشته مورد نظر را اعلام نمایید.
  تذکر: توجه داشته باشید باید کد رشته مورد نظر در آن سال قبولی باید باشد و نه در سالی که تقاضا می دهید.
  1. باید مشخص نمایید که در صورت عدم کسب شرایط برای تغییر به رشته جدید بصورت آموزش رایگان (روزانه)، ایا برای تغییر رشته بصورت شبانه (شهریه پرداز) موافق هستید؟
  2. دانشجویان پذیرفته شده بر اساس سوابق تحصیلی مجاز به تغییر رشته به رشته های پذیرش تنها بر اساس سوابق تحصیلی هستند.
  3. تغییر رشته تنها در حالتی مورد موافقت قرار می گیرد که علاوه بر شرایط ذکر شده (به قوانین آموزشی مراجعه نمایید)، دانشجو بتواند در سنوات مجاز تحصیلی، در رشته جدید فارغ التحصیل شود.
   
  • تطبیق واحد
  معادل­سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان­پذیر است.
  تبصره 1: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل­سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می­شود.
  • در صورت تغییر رشته، معادل سازی دروس فقط در دوره های هم عرض مجاز است.
  • درصورتیکه از مقطع قبلی در دانشگاه دیگری بوده اید، باید درخواست نمرات شما از طرف آموزش به دانشگاه قبلی صادر و ریز نمرات از آن دانشگاه برای اعمال در پرونده ارسال گردد تا پس از تایید مدیر گروه مربوطه، تطبیق واحد انجام شود.
  • تمامی نمرات دانشجویان انتقالی به مجتمع آموزش عالی اسفراین به شرط وجود آن درس در برنامه درسی گروه آموزشی (اعم از مردودی یا گذرانده شده) عینا در همان نیمسال هایی که در دانشگاه مبدا اخذ شده است، در کارنامه دانشجو در این دانشگاه ثبت و در محاسبه میانگین نمرات نیمسال و کل محسوب می شود.
  • تطبیق دروس با تعداد واحد بیشتر به همان درس با محتوای یکسان با و.احد کمتر امکانپذیر می باشد.
  • باید نام دروس و کد دروس مورد تقاضا باید حتما در چارت درسی مشاهده و ثبت شود.
  • در صورتی که دانشجوی شبانه همین دانشگاه بوده و با کنکور مجدد روزانه شده اید، شماره دانشجویی قبلی خود را در قسمت توضیحات یادداشت نمایید و نیاز به نوشتن تمام دروس نمی باشد.
  • در صورتی که دانشجوی همین دانشگاه بوده و با کنکور مجدد تغییر رشته داده اید، در صورت مشابهت عنوان دروس در دو رشته، بایدکد درس مورد نظر در رشته مقصد را یادداشت نمایید.
   
  شکل 1 - روند درخواست تغییر رشته تحصیلی و تطبیق واحد

  • نحوه درخواست تغییر رشته
  الف) ابتدا از طریق آدرس زیر وارد پرتال دانشجویی خود شوید.  

   
  نام کاربری: شماره دانشجویی

  رمز ورود: توسط هر دانشجو می تواند تعیین و تغییر داده شود
  ب) در قسمت آموزشی، وارد درخواست های آموزشی شوید ج) در سمت چپ بر روی – درخواست جدید – کلیک نمایید.

   


  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.

  بازه زمانی: پایان نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه
  در صفحه جدید، عنوان رشته، کد رشته در دفترچه سازمان سنجش سالی که پذیرفته شده اید را یاداشت نمایید


  • نحوه درخواست تطبیق واحد
  مراحل "الف" تا "ج" را مانند درخواست تغییر رشته انجام دهید.

  د) درخواست خود را انتخاب نمایید  و سپس تایید و ادامه را کلیک نمایید.

  بازه زمانی: پایان نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه
  در صفحه جدید، کد دروس مورد نظر را بهمراه نمره درس یاداشت نمایید. در صورت وجود مستندات، آن را بارگذاری نمایید.


  موفق باشید                  

  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵