• لغو تعهد آموزش رایگان
  دانش آموخته باید بمنظور دریافت فرم لغ. تعهد آموزش رایگان در "سامانه سجاد" سازمان امور دانشجویان ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری نماید.
  خلاصه ای از روش های لغو تعهد آموزش رایگان:

  1. ارئه گواهی کار جهت لغو تعهد خدمت (سابقه کار در طول مدت تحصیل دوره روزانه مورد قبول نمی باشد)
  2. ارائه گواهی عدم کاریابی از سوی اداره کار و امور اجتماعی استان ها
  3. نامه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) – اداره کل امور دانشجویان داخل- مبنی بر بازخرید تعهد آموزش رایگان (آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید عباس موسوی، جنب هتل اسکان، سازمان امور دانشجویان وزارت عتف)
  4. لغو تعهد آموزش رایگان از طریق از کار افتادگی
  5. لغو تعهد آموزش رایگان از طریق بازنشستگی
   به منظور آشنایی کامل با شرایط لغو تعهد آموزش رایگان به قوانین و مقرارت  مربوطه که در پایین صفحه قرارد داده شده است، مراجعه نمایید.
   
  موفق باشید                  
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی


   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵