• آیین نامه ها
    جهت دانلود آیین نامه ها بر روی آن ها کلیک نمایید.

    دانلود آیین نامه آموزشی

درباره ما ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵